Monday, 10 December 2012

Instrumen Pentaksiran Dan Contoh Latihan

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi
Bahasa Malaysia Tahun 1
Kemahiran
Membaca
Band
5
Pernyataan Standard
B5 Memahami, menaakul dan memberikan respons / menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat

Deskripter
B5 DB1
Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat dengan tepat

B5 DT1
Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.
Evidens
B5 DB1 E1
Memahami dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan bahan bukan grafik
B5 DT1 E1
Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat menggunakan bahasa yang santun
Aktiviti Pentaksiran
Bahan :Gambar dan teks bermain bola.

Lembaran kerja : Membaca teks.
Mengisi tempat kosong untuk melengkapkan dan menyampaikan semula teks dibaca.Nama murid .............................                 
B5 DB1 E1


Nama murid .............................                 
B5 DT1 E1

ISI TEMPAT UNTUK LENGKAPKAN MAKLUMAT DALAM TEKS.

       Amin suka bermain_________. Dia ___________   ________  di ______ pada setiap petang. Amin __________  bersama__________. Selepas bermain badan Amin ____________.

     Dia ________ ke rumah. Amin _________ sebentar. Amin masuk ke _________   mandi. Dia ___________ badan dengan ________.

      Selepas mandi, Amin _____________ badannya menggunakan __________  _________. Amin ___________ baju tidur yang ________.

Menguasai/ Tidak Menguasai


Monday, 3 December 2012

LATIHAN/ EVIDEN


LATIHAN 1 (A)Isi tempat untuk lengkapkan kata nama am yang terdapat pada gambar.(Aras Mudah) t__p___

 laya__  ___ - laya__  ___
 p__ko___
 ___ag___r
d__  ___ n

 
LATIHAN 1 (B)

Cari lima kata nama am dan 3 kata kerja daripada gambar.(Aras Sederhana)

Kata Nama Am
___________    
_____________
_____________
_____________

Kata Kerja
_____________
_____________
_____________


LATIHAN 1 (C)Bina 5 ayat berpandukan gambar.(Aras Sukar)


________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


Thursday, 22 November 2012

AKTIVITI P&PAktiviti Mendengar
Mendengar Lagu kanak-kanak
Mendengar cerita
Mendengar bunyi haiwan / alat perkusi muzik dan manusia
Mendengar Pantun/Sajak

Aktiviti Membaca
Membaca seni kata lagu
Membaca Pantun/Sjak
Membaca cerita
Membaca Brosur
Membaca Buletin
Membaca Kad perkataaan

Aktiviti Menulis
Menulis huruf
Menulis Perkataan
Menulis Rangkai Kata
Menulis Ayat
Menulis Perenggan

Friday, 9 November 2012

MUAT TURUN RPH

Matapelajaran : Bahasa Malaysia
Tema: Negara Kita
Tajuk: Merdeka!Merdeka!Merdeka!
Masa: 8.40pagi -9.40 pagi
S.Pembelajaran : 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 
                                   majmuk dengan betul.
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid
                                     dapat :
i.) Membina ayat tunggal berdasarkan gambar.
ii.) Menjawab soalan dalam bentuk ayat tunggal lengkap.
Aktiviti Pembelajaran:

Seti nduksi
(5minit)
1.     Murid mencantum gambar Jalur Gemilang.
2.     Murid meneka nama Jalur Gemilang tersebut.
BBM
Gambar

EMK
Intrapersonal
Kerativiti dan inovatif
Langkah 1
(10minit)
1.     Murid menyaksikan lagu Jalur Gemilang.
2.     Murid menyanyi bersama guru.
BBM
Lagu Youtube

TMK
Youtube
EMK
Kreativiti dan Inovatif
Nilai (Patriotisme)
Langkah 2
(15minit)
1.     Murid menjawab lima solan berdasarkan gambar.
2.     Contoh:
Apakah Nama bendera ini?
Nama bendera ini Jalur Gemilang.
Jalur Gmeilang mempunyai berapa warna?
Jalur Gemilang mempunyai empat warna.

BBM
Slaid Powerpoint (soalan)

TMK:
Slaid Powerpoint

Ilmu :
 Pendidikan Moral
Langkah 3
(15minit)
1.     Murid salin semua jawapan dalam jadual yang disediakan.
2.     Murid membaca ayat yang ditulis.
BBM
Jadual AyatPenilaian/Pentaksiran
(10minit)
1.     Murid salin lima ayat lengkap semula dalam buku latihan.
EMK
Interpersonal
Penutup
(5minit)
1.     Murid menyanyi semula lagu Jalur Gemilang.
TMK:
Slaid Powerpoint

Ilmu :
 Pendidikan Moral

Refleksi
5 daripada 7 orang murid dapat membina ayat tunggal.
2 daripada 7 orang murid perlukan bimbingan berterusan dan pengukuhan.Monday, 5 November 2012

Kemahiran

Bahasa Malaysia KSSR Tahun 1 meliputi pelbagai kemahiran seperti

Kemahiran Mendengar

Keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan, perbualan, soal jawab.

Kemahiran Bertutur

Keupayaan pelajar menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.

Kemahiran Membaca

Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.


Kemahiran Menulis
Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui.